I'm a web a graphic an animation a motion a UX a UI a digital a print designer.

Digital Design Consultant for Your Digital Space

View a selection of my digital work

Dive into my portfolio to discover a vibrant collection of projects showcasing my expertise in UX/UI for digital space design. From sleek e-commerce sites to captivating marketing campaigns, you’ll find examples of user-centric designs, creative solutions, and responsive layouts. Explore how I blend visual storytelling with technical skills to create seamless and engaging digital experiences.

Digital Design Consultant for Your Digital Space

Sweet words from my clients

Harald & John
Sjövikskliniken
Läs mer
Vi rekommenderar varmt Sara Holmberg. Hon har moderniserat vår hemsida och skapat enhetlig marknadsföring. Tack vare hennes arbete har vi attraherat nya kunder genom positiva omdömen och en proffsig webbplats.
Hans Bäckström
Hans Advisory AB
Läs mer
Hans Advisory AB ger Sara Holmberg våra varmaste rekommendationer. Hon har framgångsrikt transformerat vår digitala närvaro och enhetligt sammanfogat alla våra marknadsföringskanaler. Med Saras expertis har vi sett en uppsving i kundengagemang, drivet av starka referenser och en förstklassig webbplats.
Salt & Sand
@saltochsand
Läs mer
Salt & Sand vill starkt lyfta fram Saras exceptionella arbete. Med en ögat för detaljer har hon förvandlat vårt varumärke till en sann digital juvel. Tack vare henne har vår identitet fått en ny, fräsch lyster online, vilket reflekterats i det ökade kundintresset. Med Sara vid rodret kan vi med säkerhet säga att vår framtid ser ljusare ut än någonsin.

Hey there! We use cookies on our site to personalize your experience and add a touch of magic. By clicking \\'Accept,\\' you let us work our wonders. If you\\'re not a fan of cookies (the non-yummy kind!), you might miss out on some fun. But if you\\'re okay with them, click \\'Accept\\' and enjoy your enchanting journey on our site!  Learn more